حبیب اله مفید

محمد رضوانی

عباس رضوانی

اکبر رضوانی

آقای جباری

محسن کرباسی

احمد امامی

میر محمد دانایی

ناصر خطابی

رضا رضوانی

مهرداد احمدی

فروردین جمشید افلاکی

محمود دلیلی شعاعی

احمد دنیانور

لیست مدیران عامل شرکت کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام )
احمد دنیا نور 1399 تاکنون
محمود دلیلی شعاعی 1394 الی 1399
فروردین جمشید افلاکی 1391 الی 1393
مهرداد احمدی 1389 الی 1391
رضا رضوانی 1388 الی 1389
ناصر خطایی 1386 الی 1388
احمد امامی 1376 الی 1386
محسن کرباسی 1366 الی 1376
جباری 1361 الی 1366
عباس رضوانی 1357 الی 1361
احمد رضوانی 1346 الی 1357

تماس با ما

  
Copyright © 2021 by www.iranmerinos.com All Rights Reserved
powered by ravian