پخش زنده مجامع در مورخه 1400/04/29

به اطلاع تمامي سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنها مي رساند با توجه به پروتکل هاي بهداشتي و حضور حداکثر 15 نفر در محل برگزاري ، مجمع عمومي عادي ساليانه کارخانجات ايران مرينوس به صورت زنده و برخط درتاريخ 1400/04/29 راس ساعت 14 در آدرس زير قابل مشاهده مي باشد. https://www.aparat.com/iranmerinosco/live

مشاهده و خرید

پخش زنده مجامع در مورخه 1399/12/03

به اطلاع تمامي سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنها مي رساند با توجه به پروتکل هاي بهداشتي و حضور حداکثر 15 نفر در محل برگزاري ، مجامع فوق به صورت زنده و برخط درتاريخ 1399/12/03 راس ساعت 11 در آدرس زير قابل مشاهده مي باشد. https://www.aparat.com/iranmerinosco/live

مشاهده و خرید