نمایش دادن همه 16 نتیجه

Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 1651

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : عبایی
مناسب جهت : عبا
ساده / طرح دار: ساده
وزن پارچه : 145 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 1963

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 350 گرم
رنگبندی : طوسی تیره روشن
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 325

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : پلی استر ویسکوز
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: طرحدار
وزن پارچه : 315 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 33003

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : پلی استر ویسکوز
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: طرحدار
وزن پارچه : 355 گرم
رنگبندی : چهارخانه سفید مشکی
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 33280

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : ۳۵% پولیستر
جنس پارچه : ۶۵% ترویرا ،ویسکوز
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: طرحدار
وزن پارچه : 355 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 444

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 400 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 522

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 335 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 531

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 295 گرم
رنگبندی : طیف طوسی
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 59253

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 290 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 616

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 335 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 68268

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 315 گرم
رنگبندی : مشکی
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 68299

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: طرحدار
وزن پارچه : 315 گرم
رنگبندی : طیف طوسی تیره
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 737

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : پلی استر ویسکوز
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: طرحدار
وزن پارچه : 295 گرم
رنگبندی : دررنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 75271

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 290 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 85270

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 270 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف
Add to Wishlist

پتو مسافرتی

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 100% پولی استر polyester
عرض پارچه :
نوع بافت :
مناسب جهت : پتو
ساده / طرح دار: ساده
وزن پارچه :
رنگبندی : در رنگهای مختلف