سمت:رئیس هیئت مدیره

نام:مجید نادری


سمت:عضو هیئت مدیره

نام:احمد کتابی

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نام:احمد دنیانور

سمت:عضو هیئت مدیره

نام:امیر آذرفر

سمت:عضو هیئت مدیره

نام:حامد مختارپور اصل

تماس با ما

  
Copyright © 2021 by www.iranmerinos.com All Rights Reserved
powered by ravian