نمایش دادن همه 9 نتیجه

Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 1963

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 350 گرم
رنگبندی : طوسی تیره روشن
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 444

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 400 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 522

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 335 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 531

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 295 گرم
رنگبندی : طیف طوسی
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 59253

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 290 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 616

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 335 گرم
رنگبندی : در رنگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 68268

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 80درصد پلی استر/20درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 315 گرم
رنگبندی : مشکی
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 75271

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 290 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف
Add to Wishlist

پارچه – کالیته کد 85270

تومان متر

ویژگی های کالا

جنس پارچه : 55درصد پلی استر/45درصد پشم
عرض پارچه : 150 سانتی متر
نوع بافت : فاستونی
مناسب جهت : کت شلوار
ساده / طرحدار: ساده
وزن پارچه : 270 گرم
رنگبندی : درر نگهای مختلف